www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Čt, 05/09/2019 - 08:46

Nedílnou součástí výrobních procesů je i automatická kontrola. Ta se neobejde bez měřicích přístrojů. Tvrdé konkurenční prostředí klade stále větší důraz na dokonalou kvalitu a přesnost provedení. Tolerance se stále snižují a požadavky ze strany legislativy a norem jsou rok co rok náročnější. S tím naštěstí roste i dostupnost nejprogresivnějších moderních technologií, které pomáhají v mnoha oblastech výroby i podnikání obecně. Moderní technologie jsou významným pomocníkem i v oblasti měřicích přístrojů, konkrétně jde zejména o optické měřicí přístroje, potažmo 3D skenery.

Co přinášejí optické měřicí přístroje do výrobní praxe?

Optické měřicí přístroje představují špičkové měřicí prostředky, které za poslední dobu prošly mohutným vývojem. Dnes mají nezastupitelné místo nejenom v laboratorních podmínkách, ale i v náročných podmínkách provozů, zvláště provozů strojírenské výroby. Cenová dostupnost, široké praktické využití, snadná obsluha a robustnost z nich dělají mimořádně výhodnou investici.

Optické měřicí přístroje umí velmi rychle a přesně zachytit potřebná data, a díky sofistikované analýze je také téměř okamžitě vyhodnotit. Jde o řešení kombinující bezkontaktní sondy a počítačové zpracování. Zpravidla v tisícinách milimetru dokážou měřit v rovině i v prostoru. Podobně funguje i moderní 3D skener.

Kde se 3D měřící přístroje dají využít?

3D měřící přístroje nacházejí uplatnění při kontrole tvarově složitých předmětů, tam, kde doposud bylo měření velmi komplikované. Uspokojí i ty nejnáročnější požadavky leteckého, automobilového průmyslu nebo zdravotnictví. Najdou využití všude tam, kde se klade důraz na detailní provedení a kde se pracuje s mimořádně složitými součástkami.

3D skenery

Na principech optického měření jsou založeny i moderní 3D skenery. Provádějí automatické skenování libovolných předmětů prostřednictvím precizního technického vybavení a progresivních softwarových funkcí. 3D skener se v praxi uplatní buď ke kontrole vyrobených produktů, nebo pro tzv. reverse engineering.

Ať již jde o precizní 3D skener či nejmodernější optické měřicí přístroje, můžete se obrátit na předního specialistu na českém trhu – firmu DEOM.

reklama: