www.katedrala.cz


         
Vložil/a Krčál Jaroslav, Út, 04/09/2019 - 21:31

Žádali jste někdy banku o hypotéku nebo půjčku? Pak jste se zřejmě setkali s pojmem bonita, který je při rozhodování, zda na daný bankovní produkt dosáhnete, klíčový.
Získání většiny bankovních produktů je podmíněno dostatečnou klientovou bonitou. Oč se jedná a na základě jakých informací se zjišťuje? Mimo jiné prostřednictvím nepříjemných otázek, které na vás bankovní úředník vysype při vyplňování žádosti.

Co je bonita?

Bez nich to ale bohužel nejde. Každý úvěr je pro banku v podstatě rizikový. A bonita klienta (z anglického worthiness) pro ni slouží jako jakási pojistka. Jistota, že klient dostojí svým závazkům.

Úvěr jen pro toho, kdo ho splatí

Právě na základě bonity bankovní úředník, respektive počítačový software vyhodnotí, zda je klient důvěryhodný a bude schopen hypotéku či spotřebitelský úvěr splácet a splatit. Jinými slovy jej poskytne jen tomu, u koho má jistotu, že tak učiní.

Bonita určuje úrokovou sazbu

Údaj, který se získává prostřednictvím tzv. scoringu, však neslouží jen k samotnému rozhodování, zda dotyčný klient danou půčku získá či nikoliv, ale také určuje výši úrokové sazby. Obecně by se dalo říci, že čím vyšší bonitou disponujete, tím nižších úroků se můžete dočkat. A naopak. Banky tento krok vysvětlují vyššími úvěrovými riziky spojenými s poskytováním úvěrů nízkobonitním klientům.

Zaměřeno na příjmy

Buďme ale konkrétní. Do pojmu bonita klienta spolu s věkem, pohlavím, vzděláním, vykonávanou profesí, rodinným stavem a počtem nezaopatřených dětí v první řadě spadají veškeré žadatelovy příjmy, a to zdaleka nejenom z trvalé či samostatně výdělečné činnosti.

Počítá se i rodičovský příspěvek a invalidní důchod

Bonita v podstatě zahrnuje veškeré klientovy příjmy včetně těch ze závislé činnosti, invalidního důchodu, pronájmů, příspěvků od státu a podobně. Klienti s trvalým pracovním poměrem by měli mít se svým zaměstnavatelům uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou a samozřejmě by neměli být ve zkušební době.

Pravidelné výdaje

Pak přicházejí na řadu tzv. pravidelné výdaje. Bankovní úředník vám bude pokládat otázky týkající se výše nájemného, leasingových splátek, pojistek, penzijního a jiného připojištění, zkrátka veškerých výdajů spojených s provozem vaší domácnosti. Vaši bonitu ovšem snižují i dosavadní úvěry, respektive výše jejich splátek (banky mají právo nahlížet do úvěrových registrů) a pozor – i limity na kontokorentních účtech a kreditních kartách.

Jak bonitu zvýšit?

Není toho zrovna málo, že? Skutečnost je bohužel taková, že právě kvůli nízké bonitě hodně lidí v současné době například na hypotéku nedosáhne. Obzvláště po zpřísnění podmínek jejího udělování. Stále ovšem existují způsoby, jak lze bonitu zvýšit (na internetu hledejte pod odkazem bonita hypotéka), ať již se jedná o přizvání ručitele nebo v případě hypotéky ručením jinou nemovitostí. Obecně platí, že i lidé s nízkou bonitou mají šanci dosáhnout na hypotéku.

Žádáte o spotřebitelský úvěr či hypotéku? A jakou máte bonitu?

Bonita je schopnost klienta dostát svým závazkům. Ale nejenom to. Tušili jste třeba, že její výše ovlivňuje i úrokovou sazbu? Čím vyšší bonita, tím nižší úroky!

reklama: